fbpx


Forperson: Christian Taagehøj
Næstperson: Lotte Petersen
Kasserer: Niels Offenberg
Medlem: Karim Ben Haddou
Medlem: Erkan Cakmak
Medlem: Torben Hvidsteen
Medlem: André Lerche
Suppleant: Mads Kristian Bredager
Suppleant: Gitte Marie Borup Wedege


Email: bestyrelsen (at) forbraendingen.dk


§ 6. Bestyrelsen
6.1 Bestyrelsen består af, den på generalforsamlingen valgte, forperson, næstperson, kasserer og fire menige medlemmer samt to suppleanter. For at være valgbar til Foreningen bag Forbrændingens bestyrelse skal man være medlem af Foreningen bag Forbrændingen, enkeltperson, myndig og ikke være ansat til nogen ledelsesfunktion af Foreningen Bag Forbrændingen.
6.2 Bestyrelsens ansvarsområder er :
At ansatte og afskedige den daglige ledelse af Forbrændingen.
At fastsætte skriftlige retningslinjer for den daglige ledelses funktioner.
Løbende at rådgive den daglige ledelse og evaluere dennes arbejde.
At godkende større indkøb.
At udarbejde/opstille regnskaber, budgetter og årsberetninger.
At fastsætte foreningens langsigtede målsætninger og planer for foreningens udvikling.
6.3 Bestyrelsen fører protokol over bestyrelsesmøderne samt fastsætter sin forretningsorden.
6.4 Formanden leder Foreningen Bag Forbrændingens anliggender i forening med bestyrelsen. Dog kan han/hun handle alene i presserende sager, men skal så redegøre for sine beslutninger på det førstkommende bestyrelsesmøde.
6.5 Under formandens frafald træder næstformanden i et og alt i formandens sted.
6.6 Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.